Styret 2017

Rolle  Namn Telefon
Formann Jarle Landa 922 39 126
Sekretær Einar Sjo 971 56 107
Kasserar Lars Magne Sjo 908 73 826
Medlem Dag Åsmund Sætre 907 55 272
Medlem Kurt Henriksen 907 33 709
Varamedlem Dag Ivar Eide 922 91 202
-"- Erik Fredriksen 907 71 988
Vaktmeister Steinar Eide 971 29 666
 
Hamnestyret
Hamnesjef Svenn Erik Eide 920 94 700
Molosjef Olav H. Koløy 911 58 829
Pirsjef Sindre Fjelberg 994 90 472
Timeskrivar Kjell Helge Eide 906 75 928