Styret 2022

Rolle  Namn Telefon
Formann Jarle Landa 922 39 126
Sekretær Åge Fjelland 913 18 588
Kasserar Lars Magne Sjo 908 73 826
Medlem Dag Åsmund Sætre 907 55 272
Medlem Kurt Henriksen 90733709
Varamedlem Dag Ivar Eide 922 91 202
-"- Svenn Erik Eide 920 94 700
Vaktmeister Steinar Eide 971 29 666
 
Hamnestyret
Molosjef Reidar Sæbø
404 08 875
Pirsjef Kjartan Hansen 90201428
Hamnesjef Roy Faste Særsten 951 17 171
Timeskrivar Kjell Helge Eide 906 75 928