Styret 2019

Rolle  Namn Telefon
Formann Jarle Landa 922 39 126
Sekretær Kurt Henriksen 907 33 709
Kasserar Lars Magne Sjo 908 73 826
Medlem Dag Åsmund Sætre 907 55 272
Medlem Åge Fjelland 913 18 588
Varamedlem Dag Ivar Eide 922 91 202
-"- Svenn Erik Eide 920 94 700
Vaktmeister Steinar Eide 971 29 666
 
Hamnestyret
Hamnesjef Erik Fredriksen 907 71 988
Molosjef Hans Olav Koløy 918 45 576
Pirsjef Roy Faste Særsten 951 17 171
Timeskrivar Kjell Helge Eide 906 75 928